jueves, 6 de septiembre de 2018

La línea de Tiempo del Arte

Denboraren lerroa ebaluatzeko

Jarrera 40%
Puntuak
Lanak 60%
Puntuak
Egunero klasean denbora aprobetxatu lanean. Lana
1
Kreatibitatea, originaltasuna.
0,5
Eguneroko beharrezkoa den materiala ekarri. Erresponsabilitatea
1
Ondo amaituta, emaitza betea:
ez du bozetoren antza izan behar.
1
Giro ona sortu. Jarrera egokia azaldu: taldeko lanetan, bakarkakoetan, azalpenetan,…
1
Eskatzen diren edukinak betetzen ditu:
-         Obrak ondo zehaztuta daude: izena, artista, urtea.
-         Kronologia ordenatuta dago.
-         Izenburua eta lerroa nabariak dira.
-         Idatzitako datoak ondo irakurtzen dira kokatutako horman.2

1 ½

½

½

Euskeraz saiatu
1
Sasoiz ez emateak
Puntuak kentzen ditu
Denboraren lerroa

Línea del tiempo
Actitud 40%
Puntos
Trabajo 60%
Puntos
Aprovechar el tiempo de trabajo en clase. Trabajo personal
1
Creatividad, originalidad
0,5
Traer el material necesario para cada día. Responsabilidad.
1
Buen acabado:
El resultado no debe parecer un boceto o trabajo sin acabar.
1
Crear buen ambiente: en los trabajos grupales, personales, explicaciones…
1
Cumple lo pedido:
-         Las obras están bien localizadas: título, artista, época.
-         Están bien ordenadas cronológicamente.
-         Se aprecian correctamente el título y la línea.
-         Los datos escritos se leen fácilmente en la pared colocada.


2

1 ½

½

½

Esforzarse por hablar siempre en euskera
1
No entregar en el plazo dado
Baja puntos


Artearen denboraren lerroaGure artelan propioak egin aurretik oso lagungarria da, artista handiek egin dutena jakitea. Horregatik gure lehenengo orduak horretarako izango dira. Hauxe da proposatutako lehenengo lana:

- Irakasleak esaten duenaren arabera, taldez jarriko zarete.
- Talde banak artista famatuen obra batzuk jasoko ditu.
- Saiatuko zarete denboraren lerroan kokatzen, artista eta lanaren izenak asmatzen. Horretarako mugikorra pertsonalak erabili daitezke.
- Emaitza kartulina batean aurkeztuko duzue.

Antes de crear nuestras propias obras, es interesante conocer lo que han hecho los/as grandes artistas. Por eso nuestras primeras horas las dedicaremos a ello. Este es el trabajo que os propongo:

- Os colocaréis en grupos según se os indique
- Cada grupo recibirá varias obras fotocopiadas.
- Deberéis colocarlas en la linea del tiempo y deberéis averiguar el nombre del artista y de su trabajo. Para ello podréis utilizar el móvil.
- Presentaréis el resultado en una cartulina.

Ebaluaziorako kontutan hartzekoa
Ongi etorriak

Ikasturte berri bat. Ikasgai berri bat. Espazio eder hau denon arteko lana izango dela espero dut. Zuen lanak hemen aurkezteko lekua duzu, zuen ikerketak eta asmoak, aurrerapenak eta zailtasunak, baliabideak aurkitzeko lekua izan dadila... denon arte gunea, gure museo partikularra.