jueves, 6 de septiembre de 2018

Denboraren lerroa ebaluatzeko

Jarrera 40%
Puntuak
Lanak 60%
Puntuak
Egunero klasean denbora aprobetxatu lanean. Lana
1
Kreatibitatea, originaltasuna.
0,5
Eguneroko beharrezkoa den materiala ekarri. Erresponsabilitatea
1
Ondo amaituta, emaitza betea:
ez du bozetoren antza izan behar.
1
Giro ona sortu. Jarrera egokia azaldu: taldeko lanetan, bakarkakoetan, azalpenetan,…
1
Eskatzen diren edukinak betetzen ditu:
-         Obrak ondo zehaztuta daude: izena, artista, urtea.
-         Kronologia ordenatuta dago.
-         Izenburua eta lerroa nabariak dira.
-         Idatzitako datoak ondo irakurtzen dira kokatutako horman.2

1 ½

½

½

Euskeraz saiatu
1
Sasoiz ez emateak
Puntuak kentzen ditu
Denboraren lerroa

Línea del tiempo
Actitud 40%
Puntos
Trabajo 60%
Puntos
Aprovechar el tiempo de trabajo en clase. Trabajo personal
1
Creatividad, originalidad
0,5
Traer el material necesario para cada día. Responsabilidad.
1
Buen acabado:
El resultado no debe parecer un boceto o trabajo sin acabar.
1
Crear buen ambiente: en los trabajos grupales, personales, explicaciones…
1
Cumple lo pedido:
-         Las obras están bien localizadas: título, artista, época.
-         Están bien ordenadas cronológicamente.
-         Se aprecian correctamente el título y la línea.
-         Los datos escritos se leen fácilmente en la pared colocada.


2

1 ½

½

½

Esforzarse por hablar siempre en euskera
1
No entregar en el plazo dado
Baja puntos


No hay comentarios:

Publicar un comentario